woensdag, april 17, 2024

Over

De OV-HbR is een dynamische onafhankelijke werknemersvereniging die opkomt voor
de belangen van haar leden binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Het hoofddoel van
de OV-HbR is het behartigen van de belangen van haar leden bij de tot standkoming
van de CAO binnen het
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

 

Wat doen wij nog meer voor onze leden?
– Individuele belangenbehartiging
– Juridische ondersteuning op beperkte schaal
– Bedingen kortingsvoordelen voor onze leden.


Onafhankelijk!
De OV-HbR neemt hierbij een onafhankelijke positie in, toegespitst op de situatie van
het Havenbedrijf, zonder in een keurslijf van hogere organen te zitten. Wij bepalen
ons eigen beleid, geheel zelf. De leden van de OV-HbR bepalen dan ook de inzet bij
de CAO-onderhandelingen. Hierdoor hebben zij rechtstreeks invloed op hun eigen
arbeidsvoorwaarden.


Professionele ondersteuning!
Doordat wij een overeenkomst hebben afgesloten met de Unie van Onafhankelijke
Vakorganisaties (UOV) kunnen wij gebruik maken van professionele ondersteuning op
juridisch en arbeidsvoorwaardelijk gebied. Essentieel hierbij is dat wij te allen tijde
onafhankelijk blijven en zelfstandig onze keuzes maken en eigen beleid voeren.