maandag, april 15, 2024
Geen categorie

Update werkgroep Balans werk-privé

Geachte leden,

Allereerst nog de beste wensen voor 2020 met veel gezondheid en veel werkplezier. Misschien een beetje laat maar het is wel gemeend!

Ook dit jaar wil het bestuur van de OV HbR haar uiterste best doen om de belangen van de leden te behartigen.

Dit betekent dat we gezamenlijk moeten optrekken en signalen moeten afgeven als het nodig is.

 

In de cao van 2019 is afgesproken om in 2020 een werkgroep samen te stellen die in gaat op de Balans werk-privé (werkdruk) situatie binnen het Havenbedrijf.

De bonden en het Havenbedrijf Rotterdam hebben gemeend om dit te onderzoeken binnen het bedrijf omdat wij van mening zijn dat dit ook aan de orde kan zijn bij het Havenbedrijf.

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u zou reageren op deze e-mail.

Ook als u geen werkdruk ervaart zou het fijn zijn als u dit kenbaar maakt.

Om u te helpen zal ik de definitie van werkdruk weergeven zoals die door de Unie van Onafhankelijke Vakbonden op een voortreffelijke wijze is verwoord.

 

Wat is Werkdruk?:

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk.

 

 • te weinig tijd voor en opdracht;
 • hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken;
 • ingewikkeldere taken dan waarvoor men geschoold is of waarvoor apparatuur voor handen is;
 • werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring; of
 • te zware verantwoordelijkheden.

 

Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen dat het werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor werkdruk ontstaat.

Voorbeelden zijn:

 • technische mankementen;
 • conflicten met de leidinggevende;
 • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid;
 • onduidelijke taakomschrijving;
 • veeleisende klanten;
 • te weinig pauzes / vakantie.

 

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk;

 • werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk;
 • werknemers die erg perfectionistisch zijn;
 • problemen thuis die veel aandacht opeisen.

 

Tot slot de werkgever is verplicht om werkdruk te voorkomen. Maar ook werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid in.

 

Daarom het verzoek aan de (niet) leden om aan te geven of zij zich herkennen in bovengenoemde situaties. Ook als u vindt dat alles perfect is dan horen we dit graag.

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat aangegeven opmerkingen anoniem  worden meegenomen in een groter geheel en dus niet met naam en toenaam kenbaar worden gemaakt.

 

Ik zal namens de OV-HbR de leden vertegenwoordigen in deze werkgroep.

Ik hoop zoveel mogelijk reacties te mogen ontvangen zodat ik de opmerkingen anoniem kan weergeven en zo een bijdrage kan leveren aan een gezond  en vitaal Havenbedrijf waarin “Balans werk-privé” (werkdruk) serieus wordt bekeken.

Reacties, op- en aanmerkingen kunnen jullie richten aan a.oord@portofrotterdam.com

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.