dinsdag, februari 27, 2024
Geen categorie

VCP Nieuwsbrief 21.07

VCP-Nieuwsbrief 21.07                                

22 april 2021

Mogelijk uitstel nieuwe pensioenstelsel: zorgvuldigheid voorop

 

De VCP is niet verbaasd dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk een jaar langer gaat duren. Vandaag lekte uit dat de wetgeving voor het nieuwe stelsel niet ingaat op 1 januari 2022, maar een jaar later. De VCP constateerde eind vorig jaar al dat er in de voorstellen nog tal van losse eindjes zitten waar naar gekeken moet worden.

Lees bericht op de website

20 april 2021

Corona-crisis: VCP helpt bij begeleiding van werk naar werk

 

De VCP gaat werknemers die door de coronacrisis niet meer zeker zijn van hun baan naar ander werk helpen. Kim Hooiveld trekt voor de VCP de kar om in de verschillende arbeidsmarktregio’s ondersteuning te gaan bieden.

Lees bericht op de website

22 april 2021

Een professionele tegenmacht moet politici aan het denken zetten

 

Professionals kunnen haarfijn uitleggen of beleid al dan niet werkt. Hoogste tijd dat politici deze groep serieus gaan nemen, zegt CMHF-interim voorzitter Marc de Natris.

Lees bericht op de website

15 april 2021

VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

 

De VCP vindt het op korte termijn noodzakelijk om – desnoods vooruitlopend op de formatie – het steunpakket door te trekken. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een verstandig herstelpakket dat moet resulteren in groei van werk en inkomen. Dat is de boodschap van de VCP aan de politiek. Voor het draagvlak van de maatregelen is van groot belang met sociale partners samen op te trekken, zegt de VCP. De aanhoudende Coronamaatregelen dreigen de spankracht van samenleving en economie te boven te gaan.

Lees bericht op de website

15 april 2021

Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

 

De VCP geeft in een positon paper voor de kabinets(in)formatie toelichting op belangrijke aandachtspunten en urgente vraagstukken. Het is van belang dat het nieuw te vormen kabinet deze vraagstukken oppakt en meeneemt in nieuw beleid, zo schrijft de VCP aan de informateur. De VCP wijst op de sluimerende onrust in de maatschappij en de gevolgen van de coronacrisis. Om die reden is het belangrijk dat er voor het te voeren beleid draagvlak is en dat de sociale partners daarbij actief worden betrokken.

Lees bericht op de website

19 april 2021

Overdracht van meer kleine pensioenen is verstandig

 

De VCP wil dat de voorgestelde regels voor de afkoop van kleine pensioenen verder worden aangescherpt. Dat schrijft de VCP reactie op een internetconsultatie over nieuwe conceptwetgeving over de overdracht van kleine pensioenen.

Lees bericht op de website

 19 april 2021

Gezamenlijk onderkomen voor ACP en NPB

 

De politiebonden ACP en NPB hebben vanaf vandaag een gezamenlijk onderkomen. Ze hebben hun intrek genomen in een pand in Baarn, het ‘Huis voor veiligheid’. Het gebouw is mede bedoeld als plek waar organisaties, leden en medewerkers uit de veiligheidssector elkaar kunnen ontmoeten. Op termijn zullen ook andere organisaties uit de veiligheid in het gebouw komen, waaronder de Vrijwillige Brandweer Vereniging, BOA–ACP en Nederlandse BOA Bond (NBB). Nauwere onderlinge samenwerking in de toekomst sluiten ze niet uit.

Lees bericht op de website

14 april 2021

Automatische pensioenopbouw ZZP’ers: Koolmees moet nu doorpakken

 

Minister Koolmees moet veel meer doen om automatische pensioenopbouw voor ZZP’ers binnen ons aanvullend pensioenstelsel mogelijk te maken. De bewindsman liet onlangs in antwoord op Kamervragen van GroenLinks weten een specifieke vorm van pensioenopbouw via automatische deelname als krachtig middel te zien. Hierbij bouwen ZZP’ers in een aantal sectoren in beginsel automatisch pensioen op, maar hebben ze wel de mogelijkheid om er vanaf te zien, bijvoorbeeld omdat ze langs andere wegen hun oudedagvoorziening regelen. De VCP vindt de uitlatingen van Koolmees op zich positief, maar hij moet nu echt werk maken van deze zogeheten opt-out optie.

Lees bericht op de website

 22 april 2021

Nieuwe termijnen voor René van der Steen (HZC) en Ruud Stegers (VNV)

 

VCP-bestuurder René van der Steen krijgt een nieuwe termijn als voorzitter van Het Zwarte Corps. Op een online-bijeenkomst van de Algemene Vergadering van HZC kreeg hij een meerderheid achter zich, waardoor hij nu zijn vierde termijn als voorzitter ingaat.

Lees bericht op de website

13 april 2021

Kabinetsbrief 45 dienstjarenregeling prematuur

 

De manier waarop het kabinet is omgegaan met een onderzoek over de 45 dienstjarenregeling verdient geen schoonheidsprijs. Vorige week bracht minister Koolmees onverwacht een brief naar buiten in reactie op het onderzoek, dat al begin dit jaar klaar was en waar de VCP aan heeft meegewerkt. De VCP noemt de gang van zaken uiterst curieus en de conclusie van de minister nog vreemder en prematuur.

Lees bericht op de website

                                                                                  

 

Disclaimer
De VCP heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te benaderen. Mocht dat niet gelukt zijn, vriendelijk verzoek u te melden bij info@vcp.nl

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.